مقدمه

common 0

ناقرینگی دندانها در هنگام لبخند زدن

common 1

مشکلات عرضی

common 2

کجی دندانها

common 3

همپوشانی زیاد

common 4

بهم نرسیدن دندانها

common 5

فضای اضافی

common 6

جلوبودن دندانها

common 7

جلو بودن فک

common 8

 

دکتر مسعود یاغچی تبریزی

دکتر مسعود یاغچی تبریزی

متولد١٣٥١فارغ التحصيل دندانپزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تبريزدر سال ١٣٧٦ و فارغ التحصيل رشته تخصصي ارتودنسي از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال ١٣٨٣ . داراي بورد تخصصي در درمان ناهنجاريهاي فك و صورت . عضو انجمن ارتو دنتيستهاي ايران . عضو انجمن ارتودنتيستهاي آمريكا

ادامه مطلب