بسیاری از افراد ، باتوجه به گران بودن درمان ارتودنسی ، علاقمند هستند با دیده شدن دستگاهها و براکتهای ارتودنسی روی دندان ، از نظر اجتماعی ، دیگران را متوجه درمان خود نموده احساس بهتری داشته باشند. با این وجود بسیاری از افراد نیز از دیده شدن دستگاههای ارتدنسی روی دندانها احساس خوبی ندارند و گرایش به سمت ارتودنسی نامرئی دارند. در ارتودنسی نامرئی تلاش می شود میزان دیده شدن دستگاههای ارتودنسی به حداقل برسد. در ارتودنسی ثابت به جای براکتهای فلزی از براکتهای شفاف سرامیکی استفاده می شود تا میزان دیده شدن دستگاههای ارتودنسی به حداقل برسد.در این براکتها از سیم های همرنگ دندان نیز استفاده می شود. این براکتها نسبت به فلزی گرانتر بوده ، شکننده تر هستند و مراقبت از آنها ، دقت بیشتری نیاز دارد.

درارتودنسی لینگوال ، تمامی براکتها در پشت دندانها قرار می گیرند و از نمای روبرو دیده نمی شوند.این سیستم گران بوده ، مشکلاتی روی  جویدن و تکلم برای بیمار ایجاد می کند. این روش درمان متقاضیان خاص مانند بازیگران سینما را دارد.

امروزه روش جدیدی ارایه گردیده است که سفافیت بالاتری نسبت به سایر روشها دارند.ارتودنسی با روش الاینرهای شفاف ، برای بخشی از ناهنجاریها کاربرد دارند و با توجه به ساخت الاینرهای مختلف در بازه های زمانی مختلف گرانتر هستند.

برای تصمیم گیری در مورد بهترین درمانی برای مشکل خود با دکتر یاغچی تبریزی مشورت کنید.

 

دکتر مسعود یاغچی تبریزی

دکتر مسعود یاغچی تبریزی

متولد١٣٥١فارغ التحصيل دندانپزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تبريزدر سال ١٣٧٦ و فارغ التحصيل رشته تخصصي ارتودنسي از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال ١٣٨٣ . داراي بورد تخصصي در درمان ناهنجاريهاي فك و صورت . عضو انجمن ارتو دنتيستهاي ايران . عضو انجمن ارتودنتيستهاي آمريكا

ادامه مطلب