ارتودنسی به علم ردیف کردن دندانها اطلاق می شود. بسیاری از افراد در سنین مختلف از دندانهای نازیبای خود ، ناراحت هستند و به خاطر آن اعتماد به نفس کمتری دارند. ارتودنسی به کمک روش های علمی و کاملا تخصصی می کوشد ، ناهنجاری های دندانی را اصلاح نماید تا با اصلاح روش غذاخوردن و جویدن ، هم سلامتی بیشتررا داشته باشند و هم لبخند زیباتری داشته باشند و با اعتماد بنفس بیتر  زندگی کنند.

دکتر مسعود یاغچی تبریزی

دکتر مسعود یاغچی تبریزی

متولد١٣٥١فارغ التحصيل دندانپزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تبريزدر سال ١٣٧٦ و فارغ التحصيل رشته تخصصي ارتودنسي از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال ١٣٨٣ . داراي بورد تخصصي در درمان ناهنجاريهاي فك و صورت . عضو انجمن ارتو دنتيستهاي ايران . عضو انجمن ارتودنتيستهاي آمريكا

ادامه مطلب