عکس1

عکس1

عکس2

عکس2

عکس3

عکس3

عکس4

عکس4

عکس5

عکس5

عکس6

عکس6

عکس7

عکس7

عکس8

عکس8

عکس9

عکس9

عکس10

عکس10

عکس11

عکس11

عکس12

عکس12

عکس 13

عکس 13

دکتر مسعود یاغچی تبریزی

دکتر مسعود یاغچی تبریزی

متولد١٣٥١فارغ التحصيل دندانپزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تبريزدر سال ١٣٧٦ و فارغ التحصيل رشته تخصصي ارتودنسي از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال ١٣٨٣ . داراي بورد تخصصي در درمان ناهنجاريهاي فك و صورت . عضو انجمن ارتو دنتيستهاي ايران . عضو انجمن ارتودنتيستهاي آمريكا

ادامه مطلب