در مطب دکتر یاغچی تبریزی ، احساس آرامش و اطمینان بیمار بسیار مهم است. کلیه مواد مورد استفاده در درمان ارتودنسی از بهترین مواد و برند های شناخته شده است. بیماران ما لیاقت درمانی بروز همراه با تکنولوژی روز را دارند.

رعایت اصول استریلیزاسیون و احترام به بیمار ، از اصول اصلی در این مرکز است. ما به پیشنهادات ونظرات  شما ، با دقت توجه می کنیم.

دکتر مسعود یاغچی تبریزی

دکتر مسعود یاغچی تبریزی

متولد١٣٥١فارغ التحصيل دندانپزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تبريزدر سال ١٣٧٦ و فارغ التحصيل رشته تخصصي ارتودنسي از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال ١٣٨٣ . داراي بورد تخصصي در درمان ناهنجاريهاي فك و صورت . عضو انجمن ارتو دنتيستهاي ايران . عضو انجمن ارتودنتيستهاي آمريكا

ادامه مطلب